La Comissió de prevenció del blanqueig de capitals i infraccions monetàries del ministeri d’Economia i Empresa ha publicat al seu web, d’acord amb allò que estableix la normativa vigent, la llista de les sancions i mesures administratives imposades en els anys 2018, 2019 i 2020 per l’incompliment de les obligacions de prevenció de blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
En total, es computen 62 sancions i 52 requeriments. D’aquestes actuacions, 14 (8 sancions i 6 requeriments) han recaigut en despatxos d’advocats, la qual cosa demostra la importància de complir amb les exigències normatives de prevenció, incloses les obligacions en matèria de formació, objectiu al qual responen les accions formatives sobre prevenció de blanqueig que organitza periòdicament l’ICAIB.
En concret, en la llista figuren quatre requeriments a despatxos d’advocats perquè adoptin les mesures que garanteixin el compliment de l’obligació de formar els empleats; dos perquè disposin d’informe elaborat per expert extern sobre les seves mesures de control intern; i vuit sancions per infraccions greus, amb multes d’entre 60.001 i 80.000 euros, ja sigui per incompliment de l’exigència d’examen extern, ja per no comunicar al SEPBLAC la proposta de nomenament de representant, o per incomplir l’obligació d’establir òrgans adequats de control intern.

Llista anys 2018, 1019 i 2020