Seguint amb l’objectiu d’informar els col·legiats de l’activitat de l’ICAIB, a continuació hi ha les parts de la memòria del 2015 corresponents al servei de biblioteca i l’evolució de la col·legiació.

El 2015, hi va haver 122 noves incorporacions a l’ICAIB i es varen registrar 92 baixes, de manera que l’any es va tancar amb un total de 3.999 col·legiats, dels quals gairebé el 70% són exercents.

Pel que fa a la biblioteca, que disposa de més de 8.800 títols especialitzats, cal destacar que aquest servei registrà una mitjana de 324 usuaris presencials cada mes. El departament de biblioteca té entre els seus objectius proporcionar al col·legiat accés a la informació jurídica especialitzada de la manera més còmoda possible per al professional i sense necessitat de desplaçar-se. Dins d’aquest objectiu, cal destacar l’acord amb l’editorial Thomson Reuters, gràcies al qual els col·legiats disposen, des del gener de 2016, d’accés gratuït, des dels seus propis despatxos i mitjançant l’àrea reservada del lloc web, al portal d’informació jurídica d’Aranzadi, sens dubte un dels més complets i solvents del sector editorial jurídic.

MEMÒRIA 2015 BIBLIOTECA

MEMÒRIA 2015 COL·LEGIACIÓ