Informam que els col·legiats ja tenen al seu abast la memòria que recull les activitats principals dutes a terme per l’ICAIB durant l’any 2015. Durant la presentació de la memòria en la Junta General Ordinària de dia 31 de març, el degà agraí la feina duta a terme pels diferents departaments i les Comissions de l’ICAIB i considerà que el 2015 ha estat un any important per a l’advocacia i el Col·legi.

Així i entre altres qüestions el degà recordà que 2015, que es tancà amb 3.997 col·legiats, va ser l’any en què la insistència de la professió en denunciar els efectes de la Justícia taxada aconseguí que el Govern rectifiqués, tot i que parcialment, la llei de taxes. L’any en què es posaren en marxa els bons de formació gratuïta per als col·legiats i en què s’arribaren a acords perquè els professionals de l’advocacia pugin accedir des dels seus propis ordinadors a algunes de les bases jurídiques més solvents del mercant editorial, com ara Aranzadi. L’any en el qual la carta de presentació del Col·legi a Internet adquiria un nou aspecte i una estructura on primen l’actualització dels continguts i la facilitat de navegació. Un any en el qual l’activitat cultural sumava noves iniciatives amb la creació del grup de lectura o en el qual l’advocacia hauria d’afrontar el repte extraordinari de preparar-se per al repte LexNET. .

El degà va fer una ressenya dels esdeveniments més destacats de l’any 2015 i es referí a la importància de la tasca que duen a terme els membres de les diferents comissions que integren el Col·legi, així com al valor de la feina de l’advocacia d’ofici i a l’ajuda que reben les persones que més ho necessiten gràcies als avocats inscrits en els programes d’advocacia Pro Bono en els quals participa l’ICAIB.

Les persones que estiguin interessades a conèixer més en detall les accions dutes a terme pels diversos departaments, les comissions i les seccions col·legials poden consultar els documents adjunts seguidament.

Memòria col·legial.

Resum de les principals dades.