S’adjunta tot seguit les opcions disponibles per a poder accedir per Internet a serveis de l’AEAT que sol·liciten algun sistema d’identificació electrònica.
Documento