El Servei Públic d’Ocupació Estatal ja ha publicat al seu portal web (www.sepe.es), concretament a l’apartat d’informació a les empreses, a l’espai dedicat a les mesures COVID-19, el model de sol·licitud col·lectiva per a la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu o que duen a terme treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates que han estat afectades per ERTO, una vegada finalitzada la campanya.

Més informació: https://www–sepe–es.insuit.net/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Octubre/&detail=modelo-solicitud-colectiva-la-prestacion-extraordinaria-de-personas-trabajadoras-con-contrato-fijo-discontinuo