Adjuntam seguidament circular 11/2016 en la qual s’informa de l’acord de 22 de desembre de 2015 de la Comissió Permanent del CGPJ d’aprovació dels models normalitzats previstos en les lleis d’enjudiciament civil i la Llei de Jurisdicció Voluntària.

Circular

Circular QR