La Comissió Mixta ICAIB- lletrats d’Administració de Justícia recorda que únicament ha de registrar-se una execució per cada títol executiu, de manera que totes les execucions que derivin del mateix títol han d’anar com ampliacions a la primera execució iniciada i, per tant, formular-se com a tal ampliació, mitjançant escrit presentat sota el nombre d’aquesta mateixa execució.