S’informa que, després d’haver analitzat diverses propostes de mercat, l’1 de juliol de 2018 es començarà aplicar la nova pòlissa de responsabilitat civil professional que la Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat contractar amb Catalana Occident a través de la corredoria amb la qual l’ICAIB opera fa més de deu anys (Adartia).

És important destacar, d’una banda, que el límit contractat es manté en 1.100.000 euros per sinistre i assegurat i, de l’altra, que el canvi de companyia asseguradora no implica per als assegurats cap modificació pel que fa al cost anual, que seguirà sent de 238,04 euros (imposts inclosos) per al període comprès entre l’1 de juliol de 2018 i el 30 de juny de 2019.

La pòlissa subscrita ofereix unes cobertures molt àmplies, ja que, a més de la responsabilitat civil professional derivada de l’exercici de l’advocacia, inclou la responsabilitat civil d’explotació, la responsabilitat civil locativa, la responsabilitat patronal i els danys a expedients, uns altres conceptes com l’assessoria fiscal i l’assessorament jurídic immobiliari o l’activitat d’assessorament en matèria de normativa de protecció de dades i de prevenció de blanqueig de capital.

Es recomana als col·legiats que tinguin qualsevol document escrit, extrajudicial o judicial (fins i tot correu electrònic) o queixa sobre deontologia relativa a un possible sinistre que no hagin comunicat que, abans del 30 de juny, n’informin o bé Adartia (telèfon: 91 781 95 48 / adreça electrònica: abogados@adartia.es) o bé el Col·legi (secretaria@icaib.org / fax: 971 719 206).

Aviat es proporcionarà informació més detallada de la nova pòlissa contractada.