Correu postal certificat

A fi de facilitar el treball diari dels col·legiats i estalviar desplaçaments a les oficines de Correus, el Col·legi posa en marxa un nou servei, similar al burofax, per a l’enviament postal de cartes i documentacions amb contingut certificat per l’ICAIB.

A diferència del correu certificat, que només acredita la remissió de la carta, amb el nou servei es certifica també el contingut de l’escrit, amb plenes garanties de confidencialitat i de protecció de dades.

És important tenir en compte que, toi que el nou servei és similar quant a la certificació del contingut, a diferÈncia d’aquest, el lliurament de l’escrit no resulta immediat.

Noves tarifes – Cost del servei

1 a 3 pàgines

12,75IVA inclòs
  • enviaments de fins a 20 grams

4 a 9 pàgines

14,00IVA nclòs
  • enviaments de 20 a 50 gr

10 a 19 pàgines

18,75IVA nclòs
  • envíaments de 50 a 100 gr

20 a 99 pàgines

21,75IVA nclòs
  • enviaments de 100 a 500 gr

Més de 100 pàgines

28,75IVA nclòs
  • enviaments de 500 a 1.000 gr.
NOU ENVIAMENT CÀRREG EN COMPTE

El cost del servei es carregarà en el compte en el qual el col·legiat té domiciliats els pagaments del ICAIB.

Nou enviament amb prepagament

Adjuntant el comprovant de l’ingrés fet al compte: ES08 0081 7045 1400 0106 8013

Usos principals:

– Reclamacions de deutes
– Notificacions de terminis
– Comunicacions a clients del torn d’ofici
– Reclamacions bancàries

Funcionament

– Correus retira els enviaments a l’ICAIB.
– Factura a nom del col·legiat.
– Correus fa l’enviament postal.
– El Col·legi certifica el contingut.
– El justificant de recepció o, si escau, la devolució arriba a l’ICAIB, que informa al col·legiat.
– L’ICAIB fa el seguiment web de l’enviament.
– Presentació de l’escrit que s’ha de remetre i de certificar, signat digitalment i amb especificació de l’adreça postal de destinació, als formularis.

Avantatges

– Sempre es certifica el contingut de l’enviament.
– Seguiment de l’enviament per part del Col·legi.
– Arxiu en registre de la documentació enviada.
– Estalvi de desplaçaments a les oficines de Correus.
– Servei més econòmic que, per exemple, el burofax.