Davant les dificultats que han expressat els col·legiats per obtenir cita prèvia a l’Oficina d’Estrangeria de Palma, l’ICAIB i la Delegació del Govern han signat un acord de col·laboració que permetrà que, des del pròxim 15 de març, els col·legiats que s’hi adhereixin puguin presentar a través del Col·legi les sol·licituds de tràmits inicials d’estrangeria que requereixin la presència de la persona interessada, i també obtenir a través de l’ICAIB les cites corresponents a l’Oficina d’Estrangeria.

Per accedir a aquest nou servei, pensat per estalviar temps i facilitar la feina dels professionals de l’advocacia i que es prestarà de dilluns a divendres, de les 10:30 a les 13:30 hores, cal que els col·legiats s’hi adhereixin expressament i individualment firmant el document adjunt a aquest escrit i enviant-lo degudament emplenat a l’adreça carmen.catala@icaib.org.

Així, el Col·legi rebrà l’expedient de què es tracti —que ha de complir els requisits mínims imprescindibles per ser admès amb els documents en format OCR— i el farà arribar per Internet a l’Oficina d’Estrangeria. Aquesta enviarà setmanalment a l’ICAIB una llista amb les cites concretes fixades per a les persones interessades, les quals s’hi han de presentar amb els documents originals que calgui acarar.

El cost d’aquest servei s’ha fixat per a cada expedient en 10 euros més IVA.

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/03/Oficina_Extranjeria_ICAIB.pdf” title=”Documento de adhesión” ]

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/03/Protocolo-Extranjeria-2019.pdf” title=”Protocolo de ICAIB-Delegación de Gobierno” ]

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/03/Extranjería-información-trámites.pdf” title=”Información sobre trámites y procedimientos” ]