Des de RedAbogacía s’informa que entre els dies 3 i 22 d’octubre estarà en marxa una nova campanya de renovació online dels certificats de l’Autoritat de Certificació de l’Advocacia (ACA). Aquesta renovació és obligatòria per a aquells col·legiats que, tot i disposar del nou carnet (nombre 2048), usin algoritme SHA1, en comptes de SHA2.

No obstant això, aquests col·legiats rebran al seu correu electrònic una notificació de RedAbogacía en la qual se’ls indicarà la necessitat de renovar el certificat i se’ls proporcionarà l’enllaç web en el qual s’especifiquen els passos que han de donar per procedir a la renovació en línia , així com les dades de contacte del servei del centre de suport, on rebran, si s’escau, l’ajuda que puguin necessitar.