Informam els col·legiats que des del TAMIB s’ha comunicat a l’ICAIB l’existència d’una sèrie de noves pràctiques que de forma imminent van a implantar-se a l’esmentat tribunal de mediació, entre les que destaquem les següents:

  • A l’acta de cada expedient de conciliació, ja sigui aquest amb acord, sense acord o sense efecte, s’ha de fer constar l’assistència de l’assessor de cada part intervinent (advocat, etc.).
  • La signatura de l’acta es farà en unitat d’acte per totes les persones que hagin estat presents a l’intent de conciliació, identificades oportunament.