Adjuntem les novetats normatives del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre i els nous criteris remesos per la Subdirecció General d’Ordenació i Assistència Jurídica de l’INSS en relació, d’una banda, a l’aplicació del RD 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals i, de l’altra, al subsidi durant el període d’inactivitat de les artistes embarassades o en situació de lactància natural.

Novetats normatives
Criteri 3/2019
Citeri 4/2019