Recordam als col·legiats que, en compliment de l’article 26 de l’Estatut general de l’advocacia espanyola, de l’article 8 del Codi deontològic de l’advocacia i de l’article 24 dels Estatuts de l’ICAIB, en els casos en què el client exerceixi el seu dret de canviar d’advocat, el nou lletrat ha de sol·licitar la vènia al lletrat que substitueix. Aquesta obligatorietat inclou sense cap excepció els supòsits en què l’advocat que s’ha de substituir véngui del torn d’ofici.

La sol·licitud de vènia s’ha de fer de forma prèvia a qualsevol actuació, llevat d’urgència per justificar, per escrit i amb caràcter receptiu.

Per la seva part, el lletrat que ha d’ésser substituït, una vegada que hagi rebut la sol·licitud, ha de comunicar al company la concessió de la vènia i facilitar-li tota la informació, la documentació i la col·laboració necessàries per garantir el dret de defensa de la persona que ha estat el seu client.

A continuació, hi ha un article sobre la vènia elaborat pel president de la Comissió Deontològica de l’ICAIB i publicat al número 108 de MISSÈR.