Adjuntem la nova oferta que, en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’ICAIB, fa Banc Sabadell als col·legiats, consistent a la bonificació d’un 10% de la quota col·legial, fins a un màxim de 50 euros. L’oferta, subjecta a condicions de domiciliació, és vàlida fins al 30 de juny de el 2019.

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/02/350187-PlaComMail.pdf” title=”oferta” ]