Adjuntam seguidament informació amb el detall de l’oferta específica que fa CaixaBank als col·legiats, en funció del conveni signat recentment entre aquesta entitat i l’ICAIB.

Oferta