Un grup de professionals creat per preparar oposicions a l’Agència Tributària de les Illes Balears ofereix als col·legiats que hi puguin estar interessats la possibilitat d’accedir a l’exempció del pagament de matrícula i temari per preparar aquestes oposicions.

Tota la informació a: http://www.calvobressel.com/