Adjuntam seguidament informació sobre la pòlissa de l’assegurança que la companyia Previsió Mallorquina, a través de la corredoria ABR, ofereix de forma exclusiva als col·legiats de l’ICAIB i que permet als qui vulguin contractar-la completar la prestació a percebre davant d’una situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia o accident.

Per sol·licitar l’adhesió a la pòlissa col·lectiva de baixa laboral, han d’emplenar la sol·licitud adjunta al final d’aquest text i remetre-la per correu a l’adreça electrònica abr@abr-seguros.com

Informació pòlissa

Sol·licitud d'adhessió