La delegació de Cruz Roja a les Illes Balears necessita cobrir una plaça d’advocat / advocada a l’Oficina d’Atenció Integral a Persones Refugiades, que s’incorporaria, a jornada completa, en el mes d’abril.

Les persones interessades a presentar la seva candidatura a aquesta plaça han de remetre, abans de les 14:00 hores del dia 1 d’abril, currículum i carta de presentació a l’adreça electrònica de la senyora Rocío Redondo (roreve@cruzroja.es), indicant en l’assumpte del correu: Abogado /a Acogida Refugiados.

Información de la oferta