S’adjunta tot seguit el document remès per l’Oficina d’Estrangeria de les Illes Balears en el qual s’estableixen les pautes per a l’adaptació de l’Ordre SND 421/2020 de 18 de maig sobre pròrrogues d’autoritzacions de residència i estada de persones estrangeres.

Document pautes pròrrogues