Es recomana als lletrats adscrits al servei d’ALD que en el moment de sol·licitar una permuta de guàrdia, o d’acceptar-la, l’interessat revisi prèviament que els dies sol·licitats no coincideixin amb altres guàrdies.

Així mateix, es recorda que l’oferta d’una guàrdia per a ser permutada a través de la plataforma no comporta la seva acceptació automàtica, de manera que mentre no es rebi la confirmació de la permuta persisteix l’obligació de fer la guàrdia en el dia inicialment assignat.