En data 30 de desembre de 2016 el BOE va publicar l’acord de la Sala de Govern del Tribunal Suprem (TS) pel qual a partir de l’1 de gener d’enguany, aquest tribunal ja no acceptarà la presentació al fax 91.335 83 64 dels escrits processals que formulin els operadors jurídics, en base a les normes vigents sobre l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’Administració de Justícia i sobre la reforma de la Llei d’enjudiciament civil.

Acord TS