S’adjunta al final d’aquestes línies la comunicació sobre les jurisdiccions no cooperadores en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i sobre les darreres mesures restrictives imposades per la Unió Europea en operacions comercials i financeres amb determinats països.

Així mateix, s’informa que a l’enllaç https://www.tesoro.es/prevencion-del-blanqueo-y-movimiento-de-efectivo/legislaci%C3%B3n/guias-y-orientaciones/evaluacion-de-riesgos es poden consultar les conclusions de l’Anàlisi Nacional de Riscos.

Llista jurisdiccions de risc