S’adjunten les resolucions del Servei Públic d’Ocupació Estatal publicades en el BOE de data 3 de maig, relatives als procediments per a tramitar les sol·licituds de subsidi excepcional per atur, d’una banda, i les de l’subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar, de l’altra.

Tramitación subsidio desempleo
Tramitación subsidio empleados hogar