El Govern de les Illes Balears ha obert un procés de consulta prèvia a l’elaboració de dues normatives perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per aquestes, puguin fer les seves aportacions.

En concret, se sotmeten a consulta prèvia l’Avantprojecte de Llei de l’esport i l’activitat física de les Illes Balears i el projecte de decret regulador del registre de professionals en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

Les aportaciones es poden fer fins al dia 24 de març a través de l’enllaç: http://www.caib.es/sites/participacio/ca/consulta_pravia_a_lelaboracia_de_normativa/