L’ICAIB s’ha adherit a l’oferta exclusiva per a col·legis professionals que fa l’editorial jurídica Vlex i ha adquirit 300 exemplars del llibre de referència, l’autor del qual és l’advocat Jesús Sánchez García, per procedir a la seva distribució gratuïta, fins a final d’existències, entre els col·legiats exercents. Per a això, els interessats hauran d’acudir a la seu col·legial corresponent (excepte a Inca i Manacor, on ja s’han esgotat) i podran retirar un únic exemplar d’aquesta publicació per cada col·legiat.