Com ja s’ha informat, en les darreres setmanes, i després de diversos anys d’escassa o nul·la voluntat de diàleg per part dels poders públics, s’han reprès i intensificat els contactes i les trobades entre l’advocacia i el Ministeri de Justícia per tal d’avançar en la negociació d’una sèrie de millores en els serveis del torn d’ofici i ALD i en l’actualització dels barems.

L’ICAIB ja ha plantejat al Consell General de l’Advocacia Espanyola la necessitat de defensar davant el ministeri (l’organisme encarregat de pagar als advocats i les advocades d’aquests serveis a les comunitats autònomes de l’anomenat ‘territori comú’, és a dir, les que, com les Illes Balears, no tenen transferides les competències en justícia), un conjunt de reivindicacions, el resum de les quals es pot consultar en aquest enllaç
. No obstant això, l’ICAIB vol fer partícips d’aquestes propostes els col·legiats, de manera que els que hi estiguin interessats poden enviar les seves aportacions i els seus suggeriments de millora al correu electrònic turnodeoficio@icaib.org.

Més endavant es convocarà a tots els advocats i advocades del torn d’ofici a una sessió informativa per tractar de totes aquestes qüestions.