S’adjunta tot seguit la guia de bones pràctiques en l’assistència lletrada a les persones detingudes, que recentment ha actualitzat el Col·legi d’Advocats de Madrid, atès que es tracta d’una publicació molt completa que recull moltes de les situacions amb les que diàriament es troben els professionals de l’advocacia en les assistències a detinguts.

Protocol