Recordem que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha acceptat el protocol de suspensió d’actes judicials per paternitat / maternitat dels professionals de l’advocacia, proposat per l’ICAIB, a instància de la Comissió d’Igualtat.

L’objectiu del protocol, que no és d’aplicació obligatòria als jutjats i tribunals, tot i que sí recomanable, és aconseguir avanços importants en la conciliació dels professionals de l’advocacia que tenen o adopten un fill / filla.

En el protocol es preveu la possibilitat de sol·licitar la suspensió d’actes judicials en els supòsits següents:

  • “Amb caràcter general, en els casos d’embaràs la suspensió per a les advocades s’establirà per un termini de 10 dies anteriors a la data prevista del part i els 60 dies posteriors des de que es produeixi el part o l’adopció”. Per als advocats, aquest termini “serà de 30 dies des de l’enllumenament o l’adopció”.
  • Suspensió de terminis processals de les lletrades embarassades durant els 20 dies anteriors a la data prevista per al part i els 20 dies posteriors a l’enllumenament.

Es facilita tot seguit un model de formulari per sol·licitar la suspensió en aquests casos.

Protocol
Formulari sol·licitud maternitat / paternitat