Donada la importància que té el fet de que, en cas d’incidències, els interessats es puguin dirigir al suport tècnic corresponent, s’adjunta seguidament el quadre informatiu elaborat per la vicesecretària de Mitjans Materials i Tecnològics del CGAE per tal que les persones interessades puguin distingir clarament entre les aplicacions Lexnet Advocacia, desenvolupada per Advocacia Espanyola, i LexNET Justícia, del ministeri.

Circular informativa

Circular informativa QR