Els informem que des del dimarts 1 de setembre s’ha reprès el servei d’escanejat de fotocòpies dels expedients en procediments de menors i el seu posterior enviament al professional designat.

Aquest servei es va posar en marxa per evitar o minimitzar el desplaçament dels lletrats de menors a les seus dels jutjats corresponents, quan tinguessin d’anar únicament per fotocopiar els expedients i emplenar el tràmit d’al·legacions.

El funcionament d’aquest servei és el següent: quan el lletrat rep la resolució de trasllat per fer còpies, pot remetre-la a l’adreça electrònica: escaner.fiscalia@icaib.org. És el personal de l’ICAIB el que, dimarts i dijous, acudeix als jutjats de menors i procedeix a donar curs a les sol·licituds rebudes.

Posteriorment, l’expedient s’envia al correu electrònic del lletrat que ha sol·licitat el servei, segons l’adreça que consta en el cens de lletrats de l’ICAIB.