Des de la delegació especial de l’AEAT a les Balears s’informa que s’ha habilitat un sistema de comunicació electrònica “per possibilitar la resolució de dubtes, consultes o incidències en l’àmbit del nostre àmbit territorial”.

Consultes de gestió: per als dubtes o consultes de gestió, la delegació disposa que aquestes es canalitzaran a través de l’ICAIB, de manera que els col·legiats poden remetre les seves preguntes o la comunicació d’incidències al correu antonia.calafell@icaib.org, des d’on es donarà trasllat als interessats de la resposta que ofereixi la delegació.

Consultes sobre recaptació: en aquest cas, els col·legiats poden adreçar directament els seus dubtes, a través del telèfon d’atenció telefònica per a assistència i informació sobre deutes, pagaments, apremis, embargaments i ajornaments (RCAT): 91 553 68 01 en horari de 09.00 a 14.00 de dilluns a divendres.