Es recorda als col·legiats que per mantenir-se informats de totes les novetats que es produeixin en els àmbits col·legial i judicial en relació a la declaració de l’estat d’alarma i les conseqüències de l’COVID-19 sobre l’activitat professional i judicial, poden consultar les xarxes socials i el portal web de l’ICAIB, en els quals la informació s’actualitza de forma constant.

Això no suposa, com saben, que l’enviament de circulars s’hagi interromput, si bé, atès que les notícies se succeeixen de forma constant ia una velocitat inusitada, i a fi i efecte de no col·lapsar el servidor ni els correus electrònics dels col·legiats, aquest servei es limita a la remissió de les circulars habituals dels dilluns i / o d’aquelles altres de caràcter urgent o que es considerin necessàries.