Adjuntam seguidament informació sobre la convocatòria per seleccionar professionals de l’advocacia que estiguin interessats a participar en el primer dels set seminaris que s’organitzaran dins el marc del projecte de formació en matèria de violència contra la dona (TRAVAW). Aquest prrimer seminari tindrà lloc a Madrid el dia 27 de març, a la seu del Consell Geneal de l’Advocacia Espanyola.

Aquest projecte, finançat per la Comissió Europea i liderat per la Fundació dels Advocats Europeus, té com a objectiu formar 210 advocats dels set països participants en matèria d’assistència jurídica a dones víctimes de violència de gènere.

La presentació de candidatures, que han de reunir els requisits especificats en el document adjunt, s’ha de remetre abans del 28 de febrer a l’adreça electrònica: internacional.ssjj@abogacia.es