Recordam als col·legiats que optin per una via negociada per a la resolució de conflictes dels seus clients, que la Institució de Mediació de les Illes Balears (IMIB) compta amb un panell de més de setanta mediadors que ofereixen els seus serveis en totes les illes, en matèria civil, mercantil i família.

La mediació no exclou la intervenció dels advocats, la participació dels quals és imprescindible per garantir l’assessorament de les parts i, si s’escau, la redacció i el control dels acords que s’assoleixin.

Es tracta d’un procediment especialment indicat per a aquells supòsits en què convingui a les parts mantenir la seva relació, com, entre d’altres, assumptes relacionats amb conflictes veïnals, hereditaris, empresarials, etc.