La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat activar un servei especial pro bono d’assessorament legal per als ciutadans desplaçats des d’Ucraïna que arribin a les illes fugint de la guerra, així com per als ciutadans ucraïnesos que ja resideixin a la nostra comunitat.

Per això, es prega als col·legiats, amb coneixements específics i acreditats en Dret d’Estrangeria que estiguin interessats a participar voluntàriament en aquest programa, que enviïn un correu a l’adreça electrònica habilitada amb aquesta finalitat: ucrania@icaib.org

El servei funcionarà mitjançant sol·licitud de cita prèvia, per part dels beneficiaris, al mateix correu electrònic i es prestarà presencialment a totes les seus col·legials, a través de reunions entre el lletrat i els usuaris, concertades prèviament, que estaran assistits per un intèrpret ucraïnès-espanyol (traducció presencial en el cas de Palma i per videoconferència si les reunions es duen a terme a la resta de les seus).

És important tenir en compte que aquest servei es crea com a un complement al que ja es presta al Servei d’Orientació Jurídica y al Torn d’ofici, motiu pel qual cobrirà una primera orientació sobre les consultes legals que puguin presentar els ciutadans ucraïnesos assistits, si bé no inclou aquells supòsits que poguessin ser susceptibles de possible judicialització o d’altres tipus d’actuació o d’intervenció lletrada que, en tot cas, es remetran als serveis d’orientació jurídica per, si escau, derivar-los a l’advocacia del Torn d’Ofici i/o a l’organisme corresponent.

Així mateix i, atès l’interès que pot tenir de cara a la protecció d’aquestes persones, les persones interessades poden consultar la informació sobre el procediment activat en Espanya per facilitar un accés àgil dels desplaçats al reconeixement de la protecció temporal, a aquest enllaç web: (https://www.icaib.org/ca/activat-el-procediment-perque-les-persones-desplacades-ducraina-puguin-accedir-de-manera-agil-al-reconeixement-de-la-proteccio-temporal/). A més, en aquest altre (https://www.icaib.org/ca/guies-i-eines-dinformacio-per-a-les-persones-desplacades-ducraina/), es poden consultar les guies de l’Advocacia Espanyola i del Ministeri d’Inclusió, Migracions i Seguretat Social i altres eines habilitades amb información destacada per a les persones desplaçades.