La Fundació Banc d’Aliments d’Eivissa i Formentera s’ha adreçat a l’ICAIB a fi d’interessar-se per si hi hagués algun col·legiat que vulgui cobrir la plaça de secretaria d’aquest organisme de caràcter benèfic. Segons s’especifica a la comunicació, la fundació celebra dues o tres reunions anuals.
Les persones que puguin estar interessades poden contactar amb el senyor Jaume Ródenas, president de la fundació, en l’adreça electrònica (direccio@baef.es).