Els informem que el servei d’escanejat de fotocòpies dels expedients en procediments de menors que ofereix l’ICAIB als col·legiats romandrà suspès durant el mes d’agost, coincidint amb el período de dies inhàbils per a l’activitat en els jutjats i els tribunals. El servei es reanudarà el día 1 de setembre.