Ateses les limitacions en el nombre de NIEs fixades per la Policia per a la tramitació d’aquestes sol·licituds a través de l’ICAIB Eivissa i l’acumulació consegüent de sol·licituds a aquesta seu, la Junta de Govern ha acordat suspendre de nou i temporalment aquest servei a l’ICAIB Eivissa, llevat de les sol·licituds amb apud acta, fins que s’hagi donat tràmit als prop de 200 expedients pendents/acumulats a la seu d’Eivissa.  

Tot d’una que es pugui reprendre la gestió d’aquestes sol·licituds o hi hagi alguna novetat respecte a les gestions que faran responsables de l’ICAIB per tractar de cercar una solució, s’informarà per circular.