El degà de l’ICAIB, Martín Aleñar, i el conseller delegat de Tasalia, Octavio Claro, han signat en data 21 d’octubre de 2019 un conveni de col·laboració pel qual l’empresa, especialitzada en l’elaboració d’informes de taxació i valoració, oferirà als col·legiats l’accés als seus serveis en condicions avantatjoses.

Així, s’ofereixen les següents condicions especials:

1 Per taxacions el titular de les quals sigui el mateix col·legiat, s’aplicarà un descompte del 20% sobre les tarifes del conveni (exclosos desplaçaments, dietes, permisos, taxes per obtenció de documentació, notes simples registrals i altres despeses).

2 Per valoracions d’un conjunt d’immobles per al mateix titular, s’estudiarà un descompte especial en funció de la similitud i proximitat dels mateixos, amb pressupost previ.

3 Quan el col·legiat sol·liciti la valoració d’immobles en la seva condició d’advocat en el curs de la seva actuació professional, s’aplicarà un descompte del 15% sobre les tarifes (exclosos desplaçaments, dietes, permisos, taxes per obtenció de documentació, notes simples registrals i altres despeses).

Les valoracions de Tasalia inclouen tot tipus d’immobles i empreses; paquets accionarials i de participacions; fons de comerç; carteres de clients; patents i marques; concessions administratives; maquinària i instal·lacions industrials; obra d’art; estoc d’existències i productes en inventari, entre d’altres.

En el moment de sol·licitar un encàrrec de valoracions, s’ha d’utilitzar el formulari adjunt al final d’aquestes línies i identificar-se com col·legiat de l’ICAIB.

Formulari de sol·licitud
Més informació (Conveni)
Tarifes