S’informa que en data 30 d’abril l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d’ofici i de l’assistència lletrada al detingut corresponents a el mes de febrer de 2021, per la qual cosa de forma immediata el Col·legi ha donat l’ordre de pagament a les entitats bancàries.