S’adjunta al final d’aquestes línies la comunicació conjunta de l’Institut Balear de la Dona i de la direcció insular d’Igualtat del Consell de Mallorca en la qual s’informa dels canvis derivats del traspàs de competències en matèria de polítiques de gènere i dona, entre els quals es troba el que afecta a la ubicació i la titularitat del Centre d’Informació de la Dona, que ara s’ubicarà a les dependències del Consell al carrer Foners número 38 de Palma (telèfon: 971.598.205. Correu electrònic: cid@conselldemallorca.net.

Comunicació