la Fundació Hazloposible organitza una nova edició de la trobada InGoodCompanies sobre voluntariat corporatiu, que enguany versarà sobre projectes socials que fomenten l’ocupabilitat i que tindrà lloc el 20 de desembre a Madrid.

La trobada s’organitza amb el triple objectiu de procurar que les empreses puguin conèixer de primera mà l’activitat que duen a terme les ONG, compartir casos d’èxit d’aliances entre empreses i ONG, i facilitar un espai en el qual s’estableixin vincles que permetin suports mutus en el desenvolupament de diferents activitats de voluntariat corporatiu.

Les persones interessades poden trobar més informació i / o inscriure’s a l’enllaç: http://www.hazloposible.org/encontrado-ya-pareja-perfecta-vuelve-ingoodcompanies/