S’informa als col·legiats que està previst que en data 31 de març l’ICAIB rebi del Consell la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes de torn d’ofici, corresponent a el mes de desembre de 2019. Tot d’una que es rebi, l’ICAIB farà l’ordre de pagament a les entitats bancàries.

Per a qualsevol consulta o dubte en relació a aquest assumpte, els col·legiats poden dirigir-se a alguna de les següents adreces electròniques: eivissa@icaib.org; menorca@icaib.org; turnodeoficio@icaib.org; magdalena.riera@icaib.org