L’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística (Aplu) de la Xunta de Galícia organitza aquest congrés, que es farà a Santiago de Compostela els dies 10, 11 i 12 de juny i que reunirà diversos especialistes que analitzaran el present i futur dels nous models urbans, la seva interrelació amb les polítiques públiques i la intervenció administrativa en matèria de disciplina urbanística, amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament urbanístic sostenible.

Les persones interessades a obtenir-ne més informació, poden consultar el web: https://axenciaurbanistica.xunta.gal/es/congreso-2019.