El Consell General del Poder Judicial ha comunicat que el seu servei d’inspecció té programades visites a diferents jutjats de les illes i, concretament, les següents:

Jutjats d’Instrucció números 5, 7 i 11 de Palma (del 17 al 21 de maig)
Jutjats de Primera Instància i Instrucció 1 de Maó i 2 de Ciutadella (del 14 al 18 de juny)
Jutjats de Primera Instància 1, 2 i 3 d’Inca (del 12 al 16 de juliol).