¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado

Dades econòmiques a les sol·licituds de Justícia Gratuïta

Informam els col·legiats que, a fi de facilitar la tramitació de la justícia gratuïta en els assumptes d'ofici, cal afegir les dades econòmiques en l'apartat habilitat a aquest efecte en la carpeta de sol·licitud.

Ampliar [+]

---

Guàrdies d'ALD, VG, DUD, Menors i Estrangeria

Recordam que les lletrats de guàrdia han d'estar localitzables, disponibles o trobar-se físicament en el partit judicial on s'estigui fent la guàrdia durant les 24 hores del servei (de 9:00 h a 9:00 h. de l'endemà), excepte causa justificada.

Ampliar [+]

---

Informació sobre la centraleta de guàrdies

En els supòsits en què els lletrats rebin diverses telefonades a la vegada des de la centraleta de guàrdies, i a excepció de les guàrdies unipersonals (Estrangeria Palma, Judicis Ràpids Inca, Manacor, Ciutadella i Maó, Violència de Gènere Inca, Manacor, Eivissa, Ciutadella i Maó, i Penal General Ciutadella i Maó), s’aconsella procedir de la manera següent: En cas que el …

Ampliar [+]