¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado

Disponibilitat i bon ús de les togues

Els col·legiats disposen a les oficines de l'ICAIB en els jutjats de diverses togues que estan a la seva disposició perquè puguin emprar-les en els judicis. No obstant això, no és infreqüent que, després del seu ús, el personal de l'ICAIB les trobi o bé dins de la sala de vistes o bé sobre bancs, baranes, etcètera, la qual cosa, en moltes ocasions, provoca problemes de disponibilitat de togues per a altres companys que les necessiten.

Per aquest motiu, es prega als col·legiats que una vegada que hagin utilitzat la toga en judici, la tornin a l'oficina judicial per, d'aquesta manera, garantir que en tot moment hi haurà disponibilitat de togues i que, per tant, es cobreixin les necessitats del seu ús per part de tots els col·legiats