CIRCULAR GENERAL CAT
Benvolgut/da reader reader li remetem aquest butlletí que esperem sigui del seu interès.

Serveis col·legials i temes d'interés per a l'Advocacia

Carnet ACA per a substituts i personal autoritzat

Recordem que els col·legiats i col·legiades poden tramitar a l'ICAIB les sol·licituds de carnets ACA per a designació de substituts, així com per a persones autoritzades per rebre notificacions i enviar escrits en el seu nom a través de la plataforma LexNET amb plenitud d'efectes jurídics. El procediment d'emissió dels certificats per a personal autoritzat i per substituts és similar …

Leer más

Protocol pre-pack concursal aprovat per la Junta de Jutges del Mercantil

La Sala de Govern del TSJIB ha donat el seu vistiplau al Protocol pre-pack concursal que va ser aprovat per unanimitat per la Junta de Jutges del Mercantil el passat 28 d'abril i que s'adjunta al final d'aquestes línies. Els objectius del protocol, s'assenyala en el document, són "maximitzar el preu de venda dels béns i drets" de les empreses …

Leer más

Prevenció de blanqueig de capitals

L’ICAIB ofereix un servei, que inicialment s’estableix amb caràcter gratuït com un servei col·legial més, amb l’objectiu de facilitar als col·legiats el compliment de les mesures de diligència deguda i control intern de les organitzacions exigides per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i, en especial, aquelles relacionades amb la comprovació i verificació de que els clients, o …

Leer más

Informació i novetats de la pòlissa col·lectiva de l'assegurança de responsabilitat civil professional

La Junta de Govern de l'ICAIB ha acordat renovar per un any, de l'1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2022, la pòlissa de responsabilitat professional amb la companyia Catalana Occidente, a través de la corredoria Adartia, amb la qual el Col·legi porta opera des de fa més de deu anys. El límit contractat es manté en …

Leer más

Protocol de suspensió d'actes judicials per maternitat / paternitat de professionals de l’advocacia. Formulari de sol·licitud

Recordem que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha acceptat el protocol de suspensió d'actes judicials per paternitat / maternitat dels professionals de l'advocacia, proposat per l'ICAIB, a instància de la Comissió d'Igualtat. L'objectiu del protocol, que no és d'aplicació obligatòria als jutjats i tribunals, tot i que sí recomanable, és aconseguir avanços importants …

Leer más

COVID-19 i Dret de Família, en el número 130 de Missèr

Com estan afectant al Dret de Família la COVID-19 i les mesures sanitàries acordades per frenar la seva expansió? Quins efectes està tenint la crisi econòmica en les economies i les relacions familiars? Diversos professionals de l'advocacia coincideixen que no són poques. De totes elles parlem en l'anàlisi que centra el número 130 de Missèr. Efectivament, sembla que la pandèmia …

Leer más
COVID-19 i Dret de Família, en el número 130 de Missèr

Avís sobre l'ús per a gestions professionals de la plataforma creada per l'INSS per als ciutadans

Avís sobre l'ús per a gestions professionals de la plataforma creada per l'INSS per als ciutadans S'adjunta la carta remesa pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en el qual s'avisa a diferents col·legis professionals, entre ells l'advocacia, que la plataforma que ha creat l'INSS perquè els ciutadans puguin, sense necessitat d'identificar-se amb certificat electrònic, sol·licitar les prestacions de la …

Leer más

Sol·licitud de lletrats per a pràctiques en despatxos d’advocats i tutorització de treballs de fi de màster

Davant la proximitat de les dates en què s’han de designar tutors per proposar als alumnes del Màster universitari en advocacia un cas pràctic de les jurisdiccions civil, penal, social i/o contenciosa administrativa i dirigir-los en tots els tràmits necessaris per a la seva resolució, es demana als advocats que estiguin interessats a cobrir alguna possible vacant per tutoritzar un …

Leer más

Atenció personalitzada d'Alter Mútua dels Advocats

Recordem que el delegat d'Alter Mútua a les Illes Balears, Eduardo Codina està a la vostra disposició per atendre a tots aquells futurs col·legiats que es vulguin informar sobre les cobertures que ofereix aquesta entitat, especialitzada en la previsió social dels advocats per a l'exercici professional per compte propi , així com per a aquells col·legiats no exercents i exercents …

Leer más

Novetats legislatives

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica a la web una recopilació de les principals novetats publicades en el BOE i en el BOIB.

Biblioteca : novetats bibliogràfiques

Ja poden consultar les novetats bibliogràfiques d'aquest mes. Recordem als col·legiats que en el correu electrònic biblioteca@icaib.org poden realitzar els suggeriments sobre aquells llibres que considerin oportú que han de ser adquirits pel Col·legi. Informem també, que per als col·legiats d'Eivissa i Menorca, el préstec dels llibres es fa per correu postal, facilitant la seva devolució a la seu corresponent.

Novetats núvol de lectura

Ja poden consultar les novetats del núvol de lectura del mes. Recordam als col·legiats que al correu electrònic biblioteca@icaib.org poden realitzar les sugerències sobre aquelles monografies que considerin oportunes per ser adquirides pel Col·legi. Informam també, que pels col·legiats d’Eivissa i Menorca, el préstec dels llibres es fa per correu postal, facilitant la devolució a la seu corresponent.Novedades https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2021/07/NLJuliol01.png La …

Leer más
Copyright 2018 ICAIB | | La Rambla 10. 07003 Palma. Tel. 971 179 400 Fax 971 719 206 Mail:info@icaib.org
twitter youtube