Com estan afectant al Dret de Família la COVID-19 i les mesures sanitàries acordades per frenar la seva expansió? Quins efectes està tenint la crisi econòmica en les economies i les relacions familiars? Diversos professionals de l’advocacia
coincideixen que no són poques. De totes elles parlem en l’anàlisi que centra el número 130 de Missèr. Efectivament, sembla que la pandèmia tensiona les famílies.

Els lectors de la revista trobaran també en el nou número informació sobre la renovació de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i les novetats que presenta; el desplegament, en la majoria dels partits judicials de les illes, d’ACCEDA-Justícia, la plataforma que permet obtenir còpia en línia de l’expedient judicial; o les principals dades de la memòria judicial del 2020 en una administració de Justícia on la pandèmia ha fet estralls.

A la secció de “Opinió” comptem amb les col·laboracions dels advocats Jaime Florit, Bernat Garcías i Daniel Loscertales, mentre que a “Les pàgines de l’Acadèmia” és el magistrat Antoni J. Terrasa qui ens ofereix les seves reflexions sobre la recerca de la veritat en el procés penal.

L’homenatge a l’advocacia de torn d’ofici dut a terme a la seu de Palma de l’ICAIB amb motiu de l’onzena edició del Dia de la Justícia Gratuïta o l’acord de la Junta de Govern de que el conjunt teatral passi a dir-se Grup de Teatre José Miguel de el Camp són altres de les novetats que trobarem al número 130 de Missèr.

Número 130